Ikke ønsket av sine egne

Anita Apelthun Sæle vil tilbake på Stortinget for KrF. Det vil ikke partifellene.