Krever hogst-forbud

Med henvisning til rasulykkene i Hatlestad Terrasse og Hetlebakkane i fjor høst, krever Miljøvernforbundet og Kurt Oddekalv stans i all hogst i rasutsatte områder i Hordaland.