Bredbånd til kommunetopper

Rådmannen i Øygarden vil bruke 123.000 kroner på bredbånd til formannskapsmedlemmene, slik at de kan få tilsendt saksdokumentene elektronisk