Eli (66) med på fødslene til åtte barne- og oldebarn

Eli Lutro (66) fra Odda har arbeidet på fødeavdelingen på Odda sykehus i over 30 år. Hun har vært med på fødslene til sine syv barnebarn og et oldebarn.