Likevel håp for «nordsjøturnusen»

Endringer i arbeidsmiljøloven truer «nordsjøturnusen» til Mildevegen bofellesskap. Fagorganisasjonen tenner likevel et håp.