Flere barn mobbes på skolen

Flere elever forteller at de mobbes på skolen og at de mobbes oftere enn i fjor. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2007.

  • Gudrun Sylte
  • Krister Clausen Hoaas
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 14 år gammel

Etter flere år med til dels positiv utvikling og nedgang i omfanget av mobbing i skolen, ser det ut som trenden snur.

Foreløpige tall fra Elevundersøkelsen 2007, som BT har fått tilgang til, viser at andelen elever som blir utsatt for hyppig mobbing på skolen stiger. Andelen som er utsatt for mobbing stiger også, mens andelen som opplyser at de aldri blir mobbet synker.

35.000 mobbes hver uke

Er svarene i Elevundersøkelsen representative for grunnskolen 620.000 elever, betyr det at:

  • Nesten 15.000 flere elever i den norske skolen har vært utsatt for mobbing i år, sammenlignet med i fjor.
  • Mer enn 6000 flere elever utsettes for mobbing hver uke sammenlignet med i fjor.
  • Over 35.000 elever i den norske grunnskolen mobbes en eller flere ganger i uken.

— Grunn til bekymring

Bondevik II-regjeringen iverksatte «Manifest mot mobbing 2002-2004» for å motvirke en langvarig trend med økt mobbing i skolen.

Studier har ikke kunnet påvise noen tydelig nedgang i mobbeomfanget, men den negative utviklingen stoppet og flatet ut i årene etter 2004.

Nå kan det se ut til at mobbingen igjen er på fremmarsj.

— Det er grunn til bekymring, sier mobbemanifestets far, Kjell Magne Bondevik.

- Menneskeskjebner

Den tidligere statsministeren peker på at selv om tallene viser relativt små utslag i prosent, er alvoret stort.

— Bak tallene er det mange menneskeskjebner. Vi må aldri glemme at dette dreier seg om enkeltmennesker, om følsomme barn som er i en fase hvor de formes som mennesker, sier Bondevik.

— Å bli påført slike negative opplevelser ukentlig kan former menneskesinnet og kan medføre skader for hele livet.

Gutter mobber og mobbes

Både forskning og tidligere elevundersøkelser viser at mobbing er mest utbredt på barneskolen, for så å avta i løpet av ungdomstrinnet og videregående skole.

  • Det er de yngste elevene som mobbes mest, men en betydelig del av denne mobbingen utføres av eldre elever.
  • Gutter mobber oftere og blir oftere mobbet enn jenter.
  • De aller fleste av elevene blir aldri mobbet og mobber heller ikke andre.

Da den rød-grønne regjeringen overtok regjeringsmakten etter Bondevik II-regjeringen, fulgte de opp med «Manifest mot mobbing 2005-2007».

Bondevik vil ikke si noe om oppfølgingen av antimobbearbeidet har vært slappere i de siste årene, men han mener de foreløpige tallene fra Elevundersøkelsen 2007 er en «kraftig påminnelse om at kampen mot mobbing må forsterkes hver eneste dag».

Foreldre

— Er det ett område hvor vi ikke kan slappe av, er det i det forebyggende arbeidet mot mobbing, sier. leder for Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Loveleen Rihel Brenna.

Hvert år kommer det nye elever inn i skolen, elever havner i nye livssituasjoner, det oppstår nye konstellasjoner mellom elever og mellom elever og lærere.

— Det gjør at arbeidet mot mobbing aldri kan trappes ned. Fokuset må være der absolutt hele tiden, sier Brenna.

Hun mener det langt fra gjøres nok i skolene, antimobbemanifester til tross. Ikke minst tror hun det er mye å hente på forbedring i samarbeidet mellom foreldre og skole.

— Skolens evne til å tenke kreativt i forhold til hjem-skole-samarbeid er preget av en utrolig idéfattigdom, sier Brenna.

Det at foreldre kjenner hverandre og har kontakt har en preventiv virkning i seg selv, mener FUG-lederen.

— Det er vanskeligere for Per å mobbe Ola, hvis moren til Per kjenner moren til Ola.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Vi sier ifra til læreren

BT anbefaler

– Det verste er utslippene til miljøet

Full overtenning. Folk ble bedt om å holde seg inne. Brannvesenet melder at brannen er slukket.

LES SAKEN