Flere barn mobbes på skolen

Flere elever forteller at de mobbes på skolen og at de mobbes oftere enn i fjor. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2007.