Utlendinger gir blaffen i bøter

Arbeidsfolk fra Øst-Europa gir blanke i parkeringsreglene og setter bilen der de vil. Antallet utlendinger som får bot i Bergen, har eksplodert.