Innvandrere skal lokkes til urnene

I Bergen har vi nå 16 500 personer med innvandrerbakgrunn. Altfor få av disse bruker stemmeretten sin.