Vil lage ny firefelts havnegate på Dokken

Byrådet ønsker å endre reguleringsplanen for området Dokken - Nøstebukten. Forslaget innebærer at en ny firefelts hovedvei legges lenger ut på kaien enn dagens plan, mens Torborg Nedreaas gate gjøres om til lokalgate.