Engensenteret får journalrefs

Det er langt mellom notatene i pasientjournalene på Engensenteret. – For langt, mener Fylkeslegen, som har vært på tilsyn og gir refs.