Departementet sier nei til Nappane

Miljøverndepartementet sier nei til delen utbyggingen på Nappane i Lindås som ligger i strandsonen.