Høyere bompengesats, men ferdig fem år før

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Bergen bystyre er enige om å gå for «kort» bompengeperiode for neste fase av Bergensprogrammet.