Jordmødre vil bort fra Bergen

Flere jordmødre vil ut i distriktet på grunn av høyt arbeidspress på Kvinneklinikken.