Reddet seksåring fra drukningsdød

Mina Johannessen (13) fra Bergen handlet resolutt da hun så en livløs gutt i bassenget.