Svoger skulle stå for salget

Nils Tveite, svoger til tomtekjøperen, fikk i oppdrag å selge bedehuset. Han sier han trakk seg før svogeren la inn bud.