Lov å røyke på skjenkesteder

En oppsiktsvekkende dom i Borgarting lagmannsrett slår fast at det er lov å røyke på skjenkesteder. Med visse forbehold.