Fikk hemmelig pengesum

Etter at Mona Fjellstad fikk en skrue 2,5 cm inn i hjernen på Haukeland Universitetssykehus, betalte sykehuset ut en hemmelig sum.