Åsane-vitne møtte ikke opp

34-åringen var redd for å bli satt i varetekt, og foretrakk Thailand fremfor Bergen tingrett.