Vil ut av Vaksdal

Berre ein til to prosent av Vaksdal kommune sine kraftinntekter frå Eksingedalen blir investert i bygda. No vil bygdefolket melda overgang til Modalen.