4,7 millioner kroner

Bystyret sluttet seg til byrådets forslag om å gi byens sosialklienter én ukes ekstra sosialhjelp som julebonus.