Vedtar bro, cornerflagg og kontorby

Lavere bro, kortere fotballbane med alle fire hjørneflagg og nei til glassbygg. Det er de største endringene i reguleringsplanen for Marineholmen.