Helt på høyden

Utsikten fra Fløyen er blant verdens beste, mener panoramafotograf.