Uren, luren, himmelturen

Før du går på tur i Purkedalsgjelet, skal du kanskje gjera opp gammal uvenskap med ura.