«L» for grønnskolling

Dette symbolet betyr «Ikke utlært», og kan bli obligatorisk i Norge.