– Meningsløst å stoppe Ikea nå

– Det blir et paradoks at statens embetsmenn stopper det ferdige prosjektet nå, med den konsekvens at man får arbeidsledighet, sier byråd Øistein Christoffersen (FrP) til Åsane Tidende.