Eksplosjon av ledige hybler

Firedobling i registrerte hybelannonser.