– En skamplett

– I forhold til fjorårets rapport, kommer Byombudet her med mye tydeligere og mer grundige klagemål mot enkelttjenester.