Henlegger Løkkeberg-anmeldelse

Politiet har henlagt anmeldelsen mot Vibeke Løkkeberg for ærekrenkelser i forbindelse med bombingen av Laksevåg under krigen.