Vassar i pengeproblem

Økonomi ute av kontroll og årevis med underskot. Pengebruken i Høyanger kommune får gjennomgå av revisoren.