– Vi har tatt for lite hensyn til offeret

Etter at BT tok fatt i saken lover Kriminalomsorgen å flytte gjerningsmannen.