Ber trolig om ny utredning

Stortingspolitikere vil trolig be om at det settes ned et tverrfaglig ekspertpanel som kan vurdere hva som skal skje med Fedje-ubåten.