Secret Service ville se traumerommet

Dersom Bill Clinton skulle få medisinsk trøbbel i Bergen, så er akuttmottaket klar til å ta seg av ham.