Småkraft i Rasdalen

BKK måtte bøya seg for lokal motstand. No blir det likevel kraftutbygging i Rasdalen ved Bolstadøyri, i regi av Småkraft AS.