Problem på mange sykehjem

Legemangel er et problem på mange sykehjem.