MC-medlem hyret drapstiltalt torpedo

Her i Kanalveien skal 31-åringen ha fått en ladd pistol mot hodet og blitt truet med drap om han ikke betalte 200.000 kroner innen avtalt frist.