Ønsker ett rike innerst i Hardanger

Hardangerbrua må føre til at Eidfjord, Granvin, Ulvik og Ullensvang slår seg sammen, mener Lars Sponheim.

Publisert:
Olav Garvik

– Vil noen virkelig forsvare at vi skal opprettholde fire kommuneadministrasjoner når vi om få år kan stå midt på Har-dangerbrua og bare bruke et kvarters kjøretur til hvert av de fire rådhusene i indre Hardanger?

Venstres leder og tidligere Ulvik-ordfører er blitt overbevist om at det trengs «mild tvang», som han sier, for å få større og sterkere kommuner. Men en ny kommune i hans nærområde vil ikke bli stor i antall innbyggere – bare rundt 6000 eller så.

Han begrunner sitt utspill med at en slik kommune blir mer robust og lettere kan skaffe seg dyktige fagfolk enn når de må operere hver for seg. Dessuten blir driften billigere og mer rasjonell. Han mener at den nedre grensen for en kommune bør være 3000 innbyggere.

Ingen produktivitetsvekst

Sponheim er bekymret over utgiftsveksten i det offentlige. I motsetning til privat sektor har det i senere år ikke vært noen produktivitetsvekst. Han vil gripe fatt både i kommunesektoren og i sykehussektoren for å utnytte ressursene bedre. Det er på disse to områdene han vil ha dyptgripende reformer. For å få det til, trengs det en ny regjering, understreker han.

– Jens Stoltenberg forsøkte å modernisere offentlig sektor sist han var statsminister, og jeg vet at han fortsatt ivrer for det, for han er veldig saksorientert. Ved forrige korsvei var det den reaksjonære venstresiden som blokkerte. I denne perioden er den rød-grønne regjeringen svak og lite styringsdyktig.

Døende må på sykehjem

– Hva vil du konkrete gjøre, hvis du får regjeringsmakt, bortsett fra å slå sammen kommuner?

– Det er en sammenheng mellom kommuneøkonomi og helseøkonomi. Vi trenger strukturendring, for ellers vil kostnade-ne spise opp velferden. Både kommunene og sykehusene må drive mer effektivt. Det er for eksempel noe fullstendig galt at 40 prosent av sykehuskostnadene brukes på pasientenes tre siste levemåneder!

I denne fasen av livet må syke mennesker få plass på sykehjem, og det er i den forbindelse jeg ønsker større kommuner som kan ta hånd om denne gruppen. Etter hvert som vi får stadig flere eldre mennesker, må kommunene rustes opp.

For øvrig er kommunelegene ofte for raske med å sende pasienter til spesialisthelsetjenesten, istedenfor selv å ta hånd om dem, mener han.

– Utsletter seg selv

– Er det SV som er bøygen, og den egentlige grunnen til at du ønsker regjeringsskifte?

– Ja, langt på vei, for et ytterparti som SV bør ikke sitte i regjering. Det samme gjelder Frp, for begge har vist at de er vil-lig til å kompromisse i en slik grad at profilen viskes ut. Erfaringen fra Oslo og Bergen har jo vist at de nærmest utsletter seg selv for å få makt!

– Men da er de ikke farlige i det hele tatt?

– Husk at det er et stort demokratisk problem at de går til valg og skaffer seg velgere på en politikk som de vet at de ikke kan gjennomføre. Velgerne får med andre ord ikke den politikken de har stemt for. Partier som er uten troverdighet kan ikke ha regjeringsansvar, sier Sponheim som kommer med følgende advarsel:

– Jeg vil tro at både jeg og Dagfinn Høybråten ganske raskt vil felle en mindretallsregjering hvor SV deltar.

SLÅTTEKAREN: Det varme og stabile godværet har hjulpet godt på slåtten. Sauebonden Sponheim bruker ledige stunder til å vende litt nyslått gras. Foto: Karen Tofterå

Publisert: