Strøk etter skrivefeil

Inger Sommerfelt Ervik trodde eksamen hadde gått bra, men sensor hadde gjort en «stygg skrivefeil».