NAV frykter flere på trygd

Kun 14 prosent av de langtidssykmeldte får den oppfølgingen de skal av NAV. Direktør i NAV, Paal Fennel, frykter flere på trygd.