I dialog med Brann

Kan havne i Bergen en av de nærmeste dagene.