4000 Giardia-prøver ble kastet

Rundt 5500 bergensere ble Giardia-syke høsten 2004. Bare 1500 prøver ble analysert. Resten ble kastet. Det kan få følger for erstatningen.