– Truet av russiske torpedoer

Bedrageritiltalte Thomas Børrestad sier han ble oppsøkt av to russere i Bergen og truet til å betale en million kroner.