Forlanger erstatning etter konkurransejuks

Statens vegvesen vil ha entreprenørselskapet NCC Construction dømt til å betale erstatning for konkurransejuks.