Hotell evakuert i sentrum

Full brannutrykning til P-Hotels Bergen da det brant i en dørstokk.