Ber kommunen kutte avtalen

Politiet vil skrive til kommunen og anbefale at leieavtalen med Potettrikken sies opp.