Opphevet voldtektsdom

Drapsdømte Farhad Raeisdana ble dømt til forvaring for voldtekt av to samboere. Nå har Høyesterett opphevet dommen.