Ein kjekk husbrann

I nitida fredag var det full fyr i eit hus i Fitjar sentrum.