Vil byggja dobbeltspor

Samferdsledepartementet har bestemt at det skal byggjast nytt jernbanespor gjennom Ulriken før det vert bygt vegtunnel mellom Arna og Bergen.