Nytt magasin på gaten – fra gaten

Så har Bergen fått sin egen gateavis, Megafon. Dermed får sosialt utstøtte mulighet til å skape sin egen inntekt.