Vil ha gigantline i sjøkabel

Politikarar i Sogn og Nordfjord vil ha den store kraftlina gjennom Sogn og Fjordane i sjøkabel.